Formlar ve Dilekçeler


Genel Formlar

Kesin Kayıt Formu G_1
Danışman Tercih Formu G_2
Lisansüstü Ders Saydırma Formu (Öğrenci Dilekçesi) G_3
Lisansüstü Ders Saydırma Formu (İntibak Komisyonu için) G_4
Eş Danışman Öneri Formu G_5
Danışman Değişikliği Formu G_6
Askerlik İle İlgili İşlemler Formu G_7
Özel Öğrenci Başvuru Formu G_8
Kayıt Sildirme Dilekçesi G_9
Yurtdışı Görevlendirme Durumunda Danışmanlık Durum Formu G_10
Ders Öneri Formu G_11
Ders Telafi Formu G_12
Harç İade Formu G_13
Kayıt Dondurma Dilekçesi G_14
Farklı Yükseköğretim Kurumundan Ders Alma Talep Formu G_15
Bilimsel Yayın Koşulu Beyan Formu G_16
Mezuniyet İçin Gerekli Belge Teslim Formu G_17
Not Düzeltme Formu G_18
Ders Muafiyet Dilekçesi G_19
Tez Yazım Kurallarına Uygunluk Tutanağı G_20
Yatay Geçiş Başvuru Formu G_21
Öğrenci Hizmet Pasaportu Talep Formu G_22
Mazeret Sınav Talebi G_23

 

Tezsiz Yüksek Lisans İle İlgili Formlar

Dönem Projesi Savunma Jüri Öneri Formu TYL_1
Dönem Projesi Savunma Sınavı Başarı Tutanağı TYL_2
Dönem Projesi Orijinallik Beyan Formu TYL_3
Dönem Projesi Danışman Görüş Form TYL_4

 

Tezli Yüksek Lisans İle İlgili Formlar

Seminer Duyuru Formu  YL_1
Seminer Değerlendirme Formu    YL_2
Tez Konusu Bildirim Formu YL_3
Tez Savunma Jüri Öneri Formu YL_4
Tez Danışman Görüş Formu YL_5
Tez Orijinallik Beyan Formu YL_6
Tez Savunma Sınavı Soru Tutanağı YL_7
Tez Savunma Başarı Tutanağı YL_8
Tez Veri Giriş Formu Yl_9
Tez Kısıtlama Talebi Formu YL_10

 

Doktora İle İlgili Formlar

Seminer Duyuru Formu DR_1
Seminer Değerlendirme Formu DR_2
Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Dilekçesi DR_3
Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu DR_4
Doktora Yeterlik Sınavı Sözlü Soru Tutanağı DR_5
Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Raporu DR_6
Doktora Yeterlik Sınavı Komite Tutanağı DR_7
Tez İzleme Komitesi Öneri Formu DR_8
Tez Önerisi Savunma Tutanağı DR_9
Tez İzleme Değerlendirme Tutanağı DR_10
Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu DR_11
Tez Danışman Görüş Formu DR_12
Tez Orijinallik Beyanı DR_13
Tez Savunma Sınavı Sözlü Soru Tutanağı DR_14
Tez Savunma Sınavı Başarı Tutanağı DR_15
Mezuniyet Tez Veri Giriş Formu DR_16
Tez Kısıtlama Talebi Formu DR_17