Mimar Adayları Geleceğe Drama İle Hazırlanıyor
Yazı Fontu

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü öğrencilerine yönelik drama eğitimi düzenlendi.  Mimari Tasarıma Giriş ve Mesleki Oryantasyon Dersi çerçevesinde düzenlenen drama atölyesine katılan öğrenciler, bir yandan etkinliklerde yer alırken öte yandan gelecekte edinecekleri meslekleri ile ilgili farklı fikirleri öğrenme fırsatı buldular.MTF Mimarlık Bölümü sürdürdüğü teorik eğitim faaliyetlerini akademik yıl boyunca sunulan uygulamalı etkinlikler ile desteklemeye devam ediyor. Bu uygulamalardan biri de öğrencilere sunulan drama eğitimi oldu. Mimari Tasarıma Giriş ve Mesleki Oryantasyon dersi kapsamında “Mac[H]uman: Transhuman&Beden&Mekan” başlıklı drama stüdyosu gerçekleşti. Mimarlık Bölümü 1.nci sınıf öğrencilerinin katıldığı drama stüdyosu, Ekim Sanat Atölyeleri liderliğinde yürütüldü.


 

İki bölümden oluşan etkinliğin ilk bölümü, BTÜ Yıldırım Bayezid Kampüsü A Blok’da bulunan Kırmızı Salon’da gerçekleşti. Bu bölümde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nizam Onur Sönmez bir seminer verdi. Sönmez’in “İnsandan Geçiş?” başlığını taşıyan seminerinde estetik yaklaşımlar ile öne çıkan mimarlık biliminin, felsefi boyutları konu oldu. Anlatısı, öğrenciler tarafından büyük ilgi ile izlenen Sönmez, bilim kurgu kavramları ile bezediği sunumunda, öğrencilerin düşünce yapılarını genişletmeyi hedeflediğini belirtti. Özellikle, tasarım olgusunun süreç içerisinde gerçekleştirdiği değişimin, yaşamın her alanda farklılıklar oluşturduğunu ifade eden Sönmez, yaşanan teknolojik gelişmelerin, insan vücudunu da değişim ve gelişim sürecine tabi tuttuğunu belirtti. İnsan bedenin teknoloji ile yeniden dizayn edilebilmesinin bir anlamda insandan öte yarı canlı, yarı makine yaşam formları halinde olan canlıları yapılandırabileceğini kaydetti. Böylelikle, tasarımın sadece kentler ve binalardan ibaret olmadığını, yakın gelecekte yaşam formlarının da tasarım çalışmalarının odağına yerleşebileceğini kaydetti.


 

Etkinliğin ikinci bölümü ise Yıldırım Bayezid Kampüsü Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşti. Bu bölümde öğrencilerin “Mac[h]uman’ın” bedensel hareket sınırları, kabiliyetleri ve üretkenliklerini sorgulamaları, keşfetmeleri ve deneyimlemeleri amaçlandı. Drama stüdyosunda öğrencilerin “Mekanik Beden, Transhuman, Kayıp Uzuvlar, Sınırları Aşmak (Trans-boundry), Geliştirilmiş Yetkinlik (Enhanced capability), Mekanik Protez/ Eklemlenme, Teknolojik Beden Katmanları/Biyonik protez, Giyilebilir Teknoloji (wearable technology), Yerleştirilebilir Teknoloji (Implantable technology), Mutasyon/Adaptasyon/ Dönüşüm, Üstün Dayanıklılık / Güç / Hız” gibi anahtar kavramları sorgulayarak beden, mekan ve hareket ekseninde farklı deneysel performansları doğaçlama tekniği canlandırdı. Yapılan etkinlik ile Mimarlık Bölümünde eğitim alan BTÜ’lü öğrencilerin güncel, ancak güncel olduğu kadar da geleceğin bir olgusu olan "MAC[H]UMAN:TRANSHUMAN BODY AS A SPACE" gibi bir gerçekliğe farkındalıkları sağlandı.

14 Kasım 2023