Formlar


S.Nu Form Adı Link
1  Beyan Formu tıklayınız
2
 Çakışan Ders ve Mezuniyet Aşamasında Fazladan Tek Ders Talep Formu
tıklayınız
3

 Çift Anadal Kabul Kontrol Formu

tıklayınız
4  Ders Görevlendirme Tablosu tıklayınız
5  Ders İntibak Dilekçesi tıklayınız
6  Ders İntibak Formu tıklayınız
7  Ders Telafi Formu tıklayınız
8  Genel Dilekçe Örneği tıklayınız
9  Harç İade Formu tıklayınız
10İsteğe Bağlı Staj Başvuru Dilekçesitıklayınız
11  Kayıt Dondurma Başvuru Formu tıklayınız
12  Kurum İçi (Not Ortalaması İle) Yatay Geçiş Kontrol Formu tıklayınız
13  Kurumlararası (Not Ortalaması İle) Yatay Geçiş Kontrol Formu tıklayınız
14 Kimlik Talep Formu (Online) tıklayınız
15  Mazeret Sınav Talep Formu tıklayınız
16  Mazeretli Ders Kayıt Talep Formu tıklayınız
17 Öğrenci Bilgi Sistemi Kullanıcı Talep ve Yetkilendirme Formu tıklayınız
18 Öğrenci Bilgi Sistemi Web Servis Talep ve Yetkilendirme Formu tıklayınız
19  Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesi (Başka Üniversiteden Üniversitemize) tıklayınız
20  Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesi (Mezunlar İçin) tıklayınız
21  Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesi (Üniversitemizden Başka Üniversiteye) tıklayınız
22  Pasaport Harcı Muafiyet Formu tıklayınız
23  Sınav Maddi Hata Düzeltme Formu tıklayınız
24  Sınav Sonucuna İtiraz Formu tıklayınız
25  Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Öğrenci ve İşveren Bilgi Formu tıklayınız
26  Tek Ders Alma Talep Formu tıklayınız
27

 Yandal Kontrol Formu

tıklayınız
28  Yaz Okulu Ders Alma Başvuru Formu tıklayınız
29  Yeni Ders Öneri Formu tıklayınız
30  Yaz Okulu Harç İade Formu

tıklayınız

31  Yabancı Uyruklu Öğrenci Detay Bilgi Formu tıklayınız
32Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanı Kapsamında Kayıtlanıp Aile Mensuplarından Kendinden Başka Öğrenci Olanlar İçin BTU Öğrenim Ücreti İndirim Talep Formutıklayınız
33Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanı Kapsamında Kayıtlanıp Aile Mensuplarından Kendinden Başka Öğrenci Olanlar İçin BTU Öğrenim Ücreti İndirim İade Talep Formutıklayınız